-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Baranec

Orografický celok:Západné Tatry
Okres:Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie:Jamník
Ochrana:3. stupeň ochrany - TANAP
Príslušnosť k VCHÚ:TANAP
NATURA 2000:SKUEV0307 - Tatry
Typy biotopov:

Ls9.4 - Smrekovcovo - limbové lesy

Výmera:8.78 ha
Vlastníctvo:neštátne - spoločenstevné

Popis pralesového zvyšku

Smrekovcovo - smrekové lesy pralesovitého charakteru s pomiestne sa vyskytujúcimi limbami, jarabinami a brezami vyvinuté na extrémne strmom svahu s bralami vysokými do 5 m. Najhrubší smrekovec má obvod 265 cm a limba 200 cm. Znaky po ľudskej činnosti nie sú viditeľné, aj keď je isté určité ovplyvnenie minimálne pastvou v dávnejšej minulosti.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov