-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Grapa

Orografický celok:Podtatranská brázda
Okres:Poprad
Katastrálne územie:Tatranská Javorina
Ochrana:5. stupeň ochrany - PR Grapa
Príslušnosť k VCHÚ:TANAP
NATURA 2000:SKUEV0307 - Tatry
Typy biotopov:

Ls5.1 - Bukové a bukovo-jedľové kvetnaté lesy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy

Výmera:14.64 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Pralesový zvyšok je na flyši. Priaznivá štruktúra, veľké množstvo mŕtveho dreva rôzneho stupňa rozkladu. Nedostatkom je zmenené drevinové zloženie spôsobené pravdepodobne selektívnou ťažbou buka, javora a tisa. Buk aj javor sa v súčasnosti masívne obnovujú, smrek sa obnovuje len ojedinele.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov