-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Flos

Orografický celok:Starohorské vrchy
Okres:Banská Bystrica
Katastrálne územie:Staré Hory
Ochrana:2. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:ochranné pásmo Národného parku Nízke Tatry
NATURA 2000:SKUEV 0302 Ďumbierske Nízke Tatry
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy
Ls4    Lipovo-javorové sutinové lesy

Výmera:18.86 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Foto © Marián Jasík

flos_mj (10)

Jedľovo-bukové a vápnomilné bukové lesy so zachovalou porastovou štruktúrou, primeraným množstvom hrubých stromov, hrubého odumretého rozkladajúceho sa dreva a stromov blízko fyzického veku s ojedinelými znakmi po ľudskej činnosti (ťažba dreva, odstraňovanie stromov z dôvodu bezpečnosti..). Vek niektorých jedlí výrazne prekračuje 250 rokov, pričom jej zastúpenie v lokalite je pomerne vysoké. V masíve Flósu nájdeme množstvo skalných stien, skalných veží a skalnatých hrebeňov so špecifickou flórou. Rastie tu niekoľko desiatok tisov a útočisko tu našli aj viaceré vzácne druhy flóry (napr. kyjanička zelená, guľôčka srdcovitolistá...). Za pozornosť stojí impozantné skalné okno vymodelované v skalnom masíve na severozápadne orientovanom svahu kóty. V blízkosti Jelenca sa zachovalo niekoľko podobných pralesových zvyškov.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov