-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Furkotská dolina

Orografický celok:Vysoké Tatry
Okres:Poprad
Katastrálne územie:Štrbské pleso
Ochrana:5. stupeň ochrany - NPR Furkotská dolina
Príslušnosť k VCHÚ:TANAP
NATURA 2000:SKUEV0307 - Tatry
Typy biotopov:

Ls9.1 - Smrekové lesy čučoriedkové
Ls9.4 - Smrekovcovo-limbové lesy

Výmera:8.12 ha
Vlastníctvo:štátne a spoločenstevné

Popis pralesového zvyšku

Foto © Pavol Polák

Nachádza sa severozápadne od Slepého plesa pri hornej hranici lesa v NPR Furkotská dolina vyhlásenej v roku 1991. Zachovali sa tu smrekové lesy čučoriedkové a aj zbytky smrekovcovo-limbových lesov, ktoré prechádzajú do kosodreviny. Miestami sú ešte v strede územia vidieť známky po bývalej pastve. V súčasnosti sa posúva hranica ťažby až do územia rezervácie, v niektorých miestach sú už ťažené dokonca staršie limby. Okrem smreka a limby sú v území aj smrekovce opadavé, z ktorých viaceré sú veľmi staré a blízko ich fyzického veku. Tiež sa tu dajú nájsť aj jarabiny vtáčie a pri spodnom okraji aj borovice lesné (nemusia byť autochtónneho pôvodu).


< Späť na zoznam pralesových zvyškov