-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Oravcová

Orografický celok:Kráľovohoľské Tatry
Okres:Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie:Kráľova Lehota
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Nízke Tatry
NATURA 2000:SKUEV0310 Kráľovohoľské Nízke Tatry
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
Ls9.2 - Smrekové lesy vysokobylinné

Výmera:6.82 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Táto plocha smrekového pralesa sa zachovala na východných svahoch kóty Oravcová (1 544 m n.m.) v závere dolinky Oravcová, pod hlavným hrebeňom Nízkych Tatier. Výškové rozpätie lokality je 1 320-1 490 m n.m. Väčšina stromov hornej etáže je odumretá v dôsledku gradácie populácie lykožrútov v posledných rokoch. Postupný rozpad je tu však viditeľný už dlhšiu dobu (pár desaťročí) a do pralesa nebolo zasahované pravdepodobne iba vďaka tomu, že pod touto plochou sú umelo založené smrekové žrďoviny, ktoré sťažujú sústreďovanie dreva týmto smerom. Viac ako polovica lokality však bola napriek tomu v posledných rokoch vyťažená.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov