-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Predná hoľa

Orografický celok: Kráľovohoľské Tatry
Okres:Poprad
Katastrálne územie:Vernár
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Slovenský raj
NATURA 2000:SKUEV0112 Slovenský raj
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové

Výmera:14.16 ha
Vlastníctvo:cirkevné

Popis pralesového zvyšku

Menší zvyšok prirodzenej čučoriedkovej smrečiny na severozápadných svahoch Prednej hole (1 546 m n.m.) v dávnej minulosti na okrajoch pravdepodobne ovplyvnený pastvou, ktorá mala v širšej oblasti Prednej hole vysokú intenzitu. Tak ako aj iné prirodzené čučoriedkové smrečiny, ani v tejto nemá smrek rovnocenného konkurenta, iba vtrúsene sa popri ňom vyskytuje jarabina vtáčia. V roku 2014 bola časť lokality vyrúbaná, pričom jej perspektíva nie je priaznivá, aj vzhľadom na postoj Správy Národného parku Slovenský raj k adekvátnej ochrane tejto lokality.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov