-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Hrdzavá

Orografický celok:Muránska planina
Okres:Revúca
Katastrálne územie:Muráň
Ochrana:5. stupeň ochrany, NPR Hrdzavá dolina
Príslušnosť k VCHÚ:NP Muránska planina
NATURA 2000:SKUEV0225 Muránska planina
Typy biotopov:

Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy
Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy
Ls6.2 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Výmera:17.36 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Foto © Marián Jasík

V skalnatej výrazne členitej časti na pravej strane Hrdzavej doliny, neďaleko jej ústia, sa zachovali porasty s prirodzeným drevinovým zložením a štruktúrou bez zjavných stôp po ľudskej činnosti. V lokalite dominujú reliktné boriny viazané svojím výskytom na skaly, kde charakter porastov udáva borovica lesné a smrekovec opadavý, zriedkavejšie sa uplatňujú smrek, jedľa, jarabina vtáčia, jarabina mukyňa. Tieto rozvoľnené a vertikálne veľmi členité porasty sú miestom výskytu mnohých druhov vzácnych druhov flóry. V žľaboch a na sutinách pod skalami sa vyvinuli lipovo-javorové sutinové lesy tvorené bukom, javormi, lipou veľkolistou a jedľou. Mnohé stromy - hlavne borovice, smrekovce a jedle - tu dosahujú mimoriadneho veku, najvyšší zistený vek prekročil 450 rokov. V blízkosti lokality leží zaujímavé reliktné rašelinisko s prirodzeným výskytom kosodreviny.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov