-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Kašivárová - Lesná

Orografický celok:Štiavnické vrchy
Okres:Žarnovica
Katastrálne územie:Dolné Hámre
Ochrana:5. stupeň ochrany - NPR Kašivárová
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Štiavnické vrchy
NATURA 2000:SKUEV0264 - Klokoč
Typy biotopov:

Ls2.1 - Dubovo-hrabové lesy karpatské
Ls5.1 - Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Výmera:5.72 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Foto © Pavol Polák

Územie sa nachádza v národnej prírodnej rezervácii Kašivárová založenej už v roku 1926 práve na ochranu pralesov. Lokalita sa nachádza pri obci Hodruša-Hámre pri Dekýšskom majeri. Zvyšok sa nachádza prevažne v severozápadnej expozícii v nadmorskej výške 550 až 680 m. V lokalite sa nachádzajú dva typy biotopov, ktoré sa vzájomne prelínajú. Výrazne prevládajú dubovo-hrabové lesy karpatské vo vyššej nadmorskej výške aj z  výskytom jedle bielej. Z drevín prevláda dub letný, ale uplatňuje sa aj jedľa a buk lesný a hrab je takisto ak pri Kyslej v spodnej stromovej etáže. Lokalita neprechádza až tak dramatickým rozpadom ako lokalita Kyslá, čo je možno podmienené rozdielnou nadmorskou výškou a expozíciou. Najstaršie duby zimné majú takmer 400 rokov. Najhrubší jedinec duba zimného má obvod 430 cm.

Objekt medzi pralesové lokality zaradil aj profesor Korpeľ, ktorý objekt zaradil aj medzi dlhodobé sledovanie dynamiky lesných ekosytémov. Pralesový zvyšok je veľmi vhodný pre náučné a vedecké vzdelávanie a turizmus. Cez zvyšok prebieha lesnícky chodník a k okraju lokality vedie lesná cesta dostupná z Hodruše aj z Lukavice.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov