-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Kruhliak

Orografický celok:Bukovské vrchy
Okres:Snina
Katastrálne územie:Stakčín
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Poloniny
NATURA 2000:SKUEV 02229 Beskýd, SKCHVU002 Bukovské vrchy
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Výmera:11.58 ha
Vlastníctvo:spoločenstevné, štátne

Popis pralesového zvyšku

Foto © Juraj Vysoký

Tento pralesový zvyšok sa nachádza v Bukovských vrchoch pod hranicou s Poľskom, na južných svahoch v blízkosti kóty Kruhliak (1100 m n.m.). Napriek tomu, že lesy v okolí Kruhliaku boli v minulosti výraznejšie ovplyvnené pastou, zachoval sa tu pekný zvyšok prírodného lesa, ktorý tvorí prevažne rovnorodá bučina s prímesou javora horského. Lokalita je súčasťou NP Poloniny a platí tam 3.stupeň ochrany. Na lokalite boli namerané tieto obvody najhrubších stromov: javor horský - 375 cm, buk lesný - 298 cm. Ponad lokalitu po hrebeni a štátnej hranici vedie červeno značený turistický chodník. Spodnou hranicou zvyšku vedie lesnícky chodník.

Pralesový zvyšok je spolu s ďalšími pralesmi na hrebeni Bukovských vrchov (lokalita Stužica – Bukovské vrchy) súčasťou karpatských bukových pralesov na Ukrajine a Slovensku, ktoré boli v roku 2007 zaradené do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov