-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Skalnitá

Orografický celok:Malá Fatra
Okres:Dolný Kubín
Katastrálne územie:Kraľovany
Ochrana:5. stupeň ochrany - NPR Šútovská dolina
Príslušnosť k VCHÚ:Národný park Malá Fatra
NATURA 2000:SKUEV0252 Malá Fatra, SKCHVU013 Malá Fatra
Typy biotopov:

Ls 5.2 Kyslomilné bukové lesy
Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy

Výmera:17.86 ha
Vlastníctvo:spoločenstvenné

Popis pralesového zvyšku

skalnita-8128
skalnita-8128
skalnita-8134
skalnita-8140
skalnita-8146
skalnita-8148
skalnita-8155
skalnita-8167
skalnita-9847

Lokalita sa nachádza v Šútovskej doline v Malej Fatre, na juhovýchodnom svahu pod kótou Úplaz (1450 m n.m).   Zachoval sa tu pralesový zvyšok bukového lesa s prímesou smreka, jedle a javora horského. Lokalita nachádza na veľmi strmom skalnatom svahu, miestami sú sutiny a vystupujúce skalné bralá. Rozpätie nadmorských výšok na lokalite sa pohybuje od 660 do 1010 m n.m. Celá lokalita je súčasťou NPR Šútovská dolina a platí v nej 5. stupeň ochrany.  Priamo cez lokalitu neprechádza žiadny turistický chodník.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov