-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Pekelník

Orografický celok:Malá Fatra
Okres:Žilina
Katastrálne územie:Terchová
Ochrana:časť 5. stupeň ochrany – NPR Chleb, časť 3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Malá Fatra
NATURA 2000:SKUEV0252 Malá Fatra
Typy biotopov:

Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy
Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné

Výmera:12.43 ha
Vlastníctvo:spoločenstevné

Popis pralesového zvyšku

Pralesový zvyšok sa nachádza v Malej Fatre, na severných svahoch kóty Pekelník. Z biotopov prevládajú javorovo-bukové  horské  lesy, ktoré výškovo nadväzujú na bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy. V týchto biotopoch z drevín prevláda buk s prímesou javora horského. Hlavne v sutinových a skalnatých častiach dochádza k prechodu k smrekovým lesom vysokobylinným, kde hlavnou drevinou je smrek. Znaky ľudskej činnosti nie sú viditeľné okrem prepílených kmeňov pri poľovných chodníkoch a poľovníckych zariadení. Pralesovým zvyškom ani v jeho blízkosti nevedie turistická trasa.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov