-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Chabenec

Orografický celok:Ďumbierske Nízke Tatry
Okres:Ružomberok
Katastrálne územie:Liptovská Osada
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Nízke Tatry
NATURA 2000:SKUEV0302 Nízke Tatry – Ďumbierske Nízke Tatry
Typy biotopov:

Ls 9.1 Smrekové lesy čučoriedkové

Výmera:9.49 ha
Vlastníctvo:spoločenstevné

Popis pralesového zvyšku

Foto © Juraj Tužinský

Lokalita Chabenec sa nachádza v Nizkych Tatrách pod severovýchodnými svahmi rovnomenného kopca Chabenec (1955 m.n.m.) v nadmorskej výške v nadmorskej výške 1350 až 1490 m.n.m . Z drevín prevláda smrek obyčajný s prímesou jarabiny vtáčej. Stromy v tejto nadmorskej výške už dosahujú iba dimenzie adekvátne podmienkam pre túto nadmorskú výšku. Pralesový zvyšok sa je v súčasnosti prevažne  v štádiu optima. Známky po  ľudskej činnosti nie sú viditeľné (okrem prepíleného poľovníckeho chodníka), ale je predpoklad ovplyvnenia v dávnej minulosti pastvou a to najmä horné (južné časti). polygónu.  Lokalitou ani v blízkosti neprechádza značkovaná turistická trasa.< Späť na zoznam pralesových zvyškov