-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Snoza

Orografický celok:Kremnické vrchy
Okres:Žiar nad Hronom
Katastrálne územie:Ihráč, Kľačany pri Trnavej Hore
Ochrana:1. st. ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:-
NATURA 2000:-
Typy biotopov:

Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské
Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy

Výmera:9.63 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Zachovalá ukážka dubovo-hrabových lesov na strmšom južne orientovanom svahu, miestami so sutinami. V porastoch dominuje dub zimný a hrab, prímes tvoria viaceré ďalšie dreviny ako javor poľný, javor mliečny, javor horský, lipa malolistá, buk, ojedinele aj jedľa, brest horský či hruška. Krovitá etáž je bohato vyvinutá, miestami plochy prechádzajú do lesostepí. Na nich nachádzame zaujímavú xerotermnú flóru.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov