-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Lomnistá dolina

Orografický celok:Ďumbierske Tatry
Okres:Brezno
Katastrálne územie:Jasenie
Ochrana:2. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:ochranné pásmo NP Nízke Tatry
NATURA 2000:SKUEV0302 Ďumbierske Nízke Tatry
Typy biotopov:

Ls8 - Jedľové a jedľovo-smrekové lesy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy
Ls5.1 - Bukové a bukovo-jedľové kvetnaté lesy

Výmera:27.4 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Foto © Pavol Polák

Dva pralesové zvyšky vo svahu oproti pralesovej lokalite Obrštín, pri ktorej je bližší opis týchto dvoch zvyškov. Väčší pralesový zvyšok na severe, miestopisne označovaný ako Glasova zákruta má výmeru 18,75 ha a južnejší menší v časti Borová má výmeru 8,65 ha.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov