-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Čierna hora

Orografický celok:Slanské vrchy
Okres:Vranov nad Topľou
Katastrálne územie:Petrovce, Hermanovce nad Topľou
Ochrana:1. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:-
NATURA 2000:SKCHVU025 Slanské vrchy
Typy biotopov:

Ls 5.3 Javorovo-bukové horské lesy

Výmera:9.68 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

ciernahora-1025
ciernahora-1025
ciernahora-1026
ciernahora-1028
ciernahora-1030
ciernahora-1031
ciernahora-1033
ciernahora-1035
ciernahora-1036
ciernahora-1040
ciernahora-1045
ciernahora-1055
ciernahora-1056
ciernahora-1057
ciernahora-1062

Pralesový zvyšok je tvorený posledným nevyťaženým kúskom prírodných lesov v blízkosti vrcholu Čiernej hory (1073 m n.m.) v Slanských vrchoch. Lokalita sa nachádza na východnom svahu, tesne pod hrebeňom. Rozpätie nadmorských výšok na lokalite sa pohybuje od 870 m n.m. do 1000 m n.m. Nachádzajú sa tu veľmi pekná ukážka javorovo-bukových horských lesov. Z drevín má okrem buka lesného a javora horského má významnejšie zastúpenie aj jaseň štíhly. Stopy po ľudskej činnosti (niekoľko pňov) sa nachádzajú len pri spodnej hranici lokality kadiaľ prechádza lesná cesta. Lokalita nie je chránená a platí tu 1. stupeň ochrany. Okrajom lokality po hrebeni prechádza červeno značený turistický chodník.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov