-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Márovka

Orografický celok:Slanské vrchy
Okres:Košice - okolie
Katastrálne územie:Skároš
Ochrana:4. stupeň ochrany – PR Marocká hoľa
Príslušnosť k VCHÚ:-
NATURA 2000:SKUEV0327 Milič, SKCHVU025 Slanské vrchy
Typy biotopov:

Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Výmera:5.96 ha
Vlastníctvo:štátne v správe Lesy SR, š.p., OZ Sobrance

Popis pralesového zvyšku

marovka-2
marovka-2
marovka-2-2
marovka-2-3
marovka-6079
marovka-6081
marovka-6083
marovka-6087

Lokalita sa nachádza nedaľeko pralesa Marocká hoľa v PR Marocká hoľa. Ide o pralesový zvyšok, ktorý zostal z väčšej lokality pralesa po spracovaní náhodnej ťažby pre 10 – 15 rokmi. Ide o ukážku typických rovnorodých bučín (Fagetum pauper), kde popri buku sa len ojedinele vyskytuje aj javor horský. V dôsledku výrazného  presvetlenia (bočného spôsobeného spracovaním vývratom v okolí, ako aj v dôsledku disturbancií na vlastnej ploche) prebieha na lokalite veľmi dynamická prirodzená obnova. Na lokalite sa nachádzajú aj zaujímavé zamokrené mikrolokality. Stopy po ľudskej činnosti sa nachádzajú len na okrajoch lokality.

Zachovanie pralesa na lokalite je však ohrozené. V roku 2004 bol v celej rezervácií znížený stupeň ochrany na 4., čo v skutočnosti znamená, že tu môže kedykoľvek dôjsť k ďalšiemu spracovaniu vývratov (náhodnej ťažbe) po veterných alebo iných disturbanciách.

Priamo cez lokalitu neprechádza žiadny turisticky chodník. K blízkosti  lokality sa však dá dostať po zeleno značkovanom chodníku zo Slánskej Huty na rozcestník Malá Márovka.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov