-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Diel

Orografický celok:Vihorlatské vrchy
Okres:Sobrance
Katastrálne územie:Ruská Bystrá
Ochrana:2. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Vihorlat
NATURA 2000:SKUEV0209 Morské oko, SKCHVU035 Vihorlatské vrchy
Typy biotopov:

Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy

Výmera:11.54 ha
Vlastníctvo:štátne v správe Lesy SR, š.p., OZ Sobrance

Popis pralesového zvyšku

diel-2565
diel-2565
diel-2568
diel-2571
diel-2577
diel-2581
diel-2584

Lokalita sa nachádza v neďaleko obce Ruská Bystrá pod vrchom Diel (859 m n.m.).  Pralesový zvyšok je z väčšej časti tvorený rovnorodými bukovými lesmi, na svahoch v záreze potoka aj lipovo-javorovými sutinovými lesmi. Z drevín sa okrem buka vyskytuje aj javor horský, ojedinele aj brest horský a jaseň štíhly.

Lesné porasty v okolí lokality sú rozpracované ťažbou, preto sú viaceré časti lokality ovplyvnené bočným svetlom. Lokalita nie je dostatočne chránená (2. st. ochrany) a hrozí, že v blízkej budúcnosti môže byť vyťažená alebo výrazne poškodená ťažbou.

Priamo cez lokalitu neprechádza žiadny turistický chodník, ale v blízkosti lokality prechádza zeleno značený turistický chodník z Ruskej Bystrej.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov