-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Pod Minčolom

Orografický celok:Malá Fatra - Lúčanska
Okres:Martin
Katastrálne územie:Martin
Ochrana:1. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:
NATURA 2000:SKCHVU013 Malá Fatra
Typy biotopov:

Ls 9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
Ls 5.2 Kyslomilné bukové lesy

Výmera:15.49 ha
Vlastníctvo:neštátne - spoločenstvenné

Popis pralesového zvyšku

pod_mincolom-1085
pod_mincolom-1085
pod_mincolom-1087
pod_mincolom-1099
pod_mincolom-1101
pod_mincolom-1105
pod_mincolom-1107
pod_mincolom-1108
pod_mincolom-1113
pod_mincolom-1116
pod_mincolom-1122
pod_mincolom-1123
pod_mincolom-1125
pod_mincolom-1132

Lokalita sa nachádza v Lúčanskej Malej Fatre na juhovýchodnom svahu pod vrchom Minčol ( 1364 m n.m.) v rozpätí nadmorských výšok 1170 – 1280 m n.m.  Zachovala sa tu pekná ukážka prechodu kyslomilných bukových lesov do smrekových lesov čučoriedkových. Popri buku a smreku sa tu z ostatných drevín vyskytuje jarabina vtáčia a javor horský. Štruktúra lesov je veľmi diferencovaná v prirodzenom zmladí sa uplatňujú obe hlavne dreviny, pričom buk sa uplatňuje najmä v nižšie položených častiach a vo vyššie položených častiach na juhovýchodnej expozícii. Na lokalite sa nachádzajú viaceré prameniská a je významným biotopom pre hlucháňa hôrneho.

V hornej časti bola lokalita v minulosti čiastočne ovplyvnená pasením. V blízkosti lokality prechádza hrebeňový červeno značený turistický chodník.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov