-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Kečka

Orografický celok:Starohorské vrchy
Okres:Banská Bystrica
Katastrálne územie:Moštenica
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Nízke Tatry
NATURA 2000:SKUEV0302 Nízke Tatry – Ďumbierske Nízke Tatry
Typy biotopov:

Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy

Výmera:8.73 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Foto © Juraj Tužinský

Lokalita sa nachádza v Starohorských vrchoch, na juhozápadných svahoch pod  kótou Kečka (1 225 m.n.m) v závere Uhliarskej doliny. Na lokalite sú veľmi pekné ukážky javorovo-bukových horských lesov, v ktorých dominuje buk, s prímesou javora horského. Zaujímavý je veľmi výrazný jarný aspekt s cesnakom medvedím. Okrajom lokality prechádza turistická trasa (červená značka Donovaly-Hiadeľské sedlo).


< Späť na zoznam pralesových zvyškov