-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Malá Smrekovica

Orografický celok:Veľká Fatra
Okres:Ružomberok
Katastrálne územie:Ľubochňa
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Veľká Fatra
NATURA 2000:SKUEV 0238 Veľká Fatra
Typy biotopov:

Ls 9.1 smrekové lesy čučoriedkové

Výmera:12.02 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Menší zvyšok pôvodných čučoriedkových smrečín, ktorý ešte donedávna vytváral súvislý komplex s pralesom Jánošíkova Kolkáreň. Leží v pramennej  oblasti  a okolí pravostranného prítoku Blatného potoka. Svahy sú tu strmšie, reliéf členitejší, porasty vertikálne výrazne členité. Je to aj výsledok postupného dlhodobého prechodu smrekového lesa zo štádia optima do štádia rozpadu, ktoré sa výrazne prekrýva s fázou obnovy. Lokalita nie je zatiaľ prísne chránená a ohrozuje ju možná ťažba dreva.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov