-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Zadná hoľa

Orografický celok:Kráľovohoľské Tatry
Okres:Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie:Kráľova Lehota
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Nízke Tatry
NATURA 2000:SKUEV0310 Kráľovohoľské Nízke Tatry
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné

Výmera:25.65 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Pod hlavným hrebeňom Nízkych Tatier v závere doliny Ipoľtica sa na celkovej výmere takmer 26  ha zachoval smrekový les pralesovitého charakteru. Horská smrečina v rozpätí nadmorských výšok približne 1 210-1 490 m n.m. je zvrchu ohraničená postupne zarastajúcimi sekundárnymi hoľami. Prevládajú tu čučoriedkové smrečiny, menšie plochy zaberajú smrekové lesy vysokobylinné. Porasty sú tvorené smrekom a vtrúsenou jarabinou vtáčou. Na severe tvorí hranicu čerstvo vyťažený pás lesa. Na západe až severozápade nadväzuje na lokalitu relatívne veľký a súvislý kus prirodzeného lesa. Keď zohľadníme intenzívne pastierske a banícke využívanie okolitých plôch v dávnej minulosti, nedá sa predpokladať, že by vtedy tieto lesy boli takýchto vplyvov úplne ušetrené. Stopy  ovplyvnenia na lokalite už nie sú viditeľné. Len na juhovýchodnom okraji lokality je z terénu zrejmé, že tadiaľ dávno viedla banská cesta, dnes na nej rastú stromy staré približne 150 rokov. Lokalita leží na území Národného parku Nízke Tatry a územia európskeho významu SKUEV0310 Kráľovohoľské Nízke Tatry, napriek tomu lokalitu v posledných rokoch ohrozuje ťažba dreva, malá časť pralesa už bola vyťažená a jej perspektíva nie je priaznivá.

Lokalita sa skladá z dvoch samostatných pralesových zvyškov.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov