-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Kráľova skala

Orografický celok:Kráľovohoľské Tatry
Okres:Brezno
Katastrálne územie:Telgárt
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Nízke Tatry
NATURA 2000:SKUEV0310 Kráľovohoľské Nízke Tatry
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné

Výmera:7.23 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Na východnej strane Kráľovej hole, pod prameňom potoka Zubrovica, severovýchodne od Kráľovej skaly sa v blízkosti prirodzenej hornej hranice lesa zachovali veľmi pekné pralesové zvyšky čučoriedkových a vysokobylinných smrečín, ktoré boli v minulosti okrajovo mierne ovplyvnené pastvou a túlavou ťažbou. Nachádzajú sa tu jedince smreka blízko fyzického veku, množstvo odumretého dreva v rôznych štádiách rozkladu, štruktúra a textúra lesa je typicky maloplošne mozaikovitá. Na hornej hranici lesa, ktorá je na tejto lokalite pomerne vysoko položená, tu smreky dosahujú prirodzene menšie dimenzie a často vytvárajú polykormóny a bioskupinky tvoriace plynulý prechod do pásma kosodreviny. Pozoruhodná je diverzita machorastov, pričom mnohé z nich sú viazané na rozkladajúce sa drevo. Okolité lesy boli v minulosti významne ovplyvnené pastvou, pričom časť bývalých pastvín bola umelo zalesnená smrekom, kosodrevinou, lokálne aj borovicou limbou. V súčasnosti v okolí lokality prebieha intenzívna a rozsiahla ťažba dreva.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov