-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Špíglová

Orografický celok:Ďumbierske Nízke Tatry
Okres:Brezno
Katastrálne územie:Jasenie
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Nízke Tatry
NATURA 2000:SKUEV0302 Nízke Tatry – Ďumbierske Nízke Tatry
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
Ls5.3 javorovo-bukové horské lesy

Výmera:9.87 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

spiglova (1)
spiglova (1)
spiglova (10)
spiglova (11)
spiglova (2)
spiglova (3)
spiglova (4)
spiglova (5)
spiglova (6)
spiglova (7)
spiglova (8)
spiglova (9)

Medzi kótami Ďurková (1 749,8 m n.m) a Zámostská hoľa (1 612,2 m n.m.) na južnej strane hlavného hrebeňa Nízkych Tatier v doline Špíglová sa zachovala pekná ukážka javorovo-bukových lesov pralesovitého charakteru. Ploché časti Zámostskej hole boli odlesnené a v minulosti aj dnes využívané na pasenie. Strmšie svahy ostali pre ťažkú dostupnosť zalesnené a zachovali si prírodný charakter. Reprezentované sú biotopom javorovo-bukových horských lesov, kde sa okrem buka lesného, javora horského a smreka uplatňuje i jedľa biela a brest horský. Aj keď nadmorská výška lokality je značná, siaha až do 1 300 m n.m., javory horské tu dosahujú obvody kmeňov nad 330 cm. Lokalita nie je prístupná žiadnou turistickou značkovanou trasou. Lesy sú v štádiu optima, niektoré menšie časti v štádiu rozpadu s mohutným nástupom fázy obnovy. Lokalita je súčasťou Národného parku Nízke Tatry a SKUEV0302 Ďumbierske Nízke Tatry. Južný okraj lokality bol poznačený túlavou ťažbou.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov