-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Bor

Orografický celok:Podtatranská brázda
Okres:Poprad
Katastrálne územie:Tatranská Javorina
Ochrana:5. stupeň ochrany – PR Bor
Príslušnosť k VCHÚ:TANAP
NATURA 2000:SKUEV0307 Tatry
Typy biotopov:

Ls7.3 Rašeliniskové smrekové lesy

Výmera:15.51 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Foto © Marián Jasík

Vo východnej časti Podtatranskej brázdy v nadmorskej výške 910 až  950 m n.m. západne od osady Podspády leží unikátny les. Na mierne sklonenom terénne sú zachované nádherné ukážky rašeliniskových smrekových lesov. Silné zamokrenie okrem absolútne dominatného smreka znesie iba niekoľko ďalších drevín (breza bradavičnatá, jelša sivá, borovica lesná, vŕba ušatá). Dreviny tu vyrastajú na kopčekoch tvorených machorastami, čo územiu dodáva osobitý ráz. Napriek malej hrúbke a výške tu stromy dosahujú veľmi vysokého veku. Najvlhkejšie miesta nie sú porastené lesom a sú tu vyvinuté prechodné rašeliniská so šlenkami a trasoviskami s typickou flórou (rojovník močiarny, kľukva močiarna, brusnica barinná...). Prales s výmerou cca 15 ha je súčasťou PR Bor vyhlásenej v roku 1991, Tatranského národného parku a územia európskeho významu SKUEV0307 Tatry. Územie nie je verejnosti prístupné.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov