-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Stinská

Orografický celok:Bukovské vrchy
Okres:Snina
Katastrálne územie:Zboj
Ochrana: 5. stupeň ochrany – NPR Stinská
Príslušnosť k VCHÚ:NP Poloniny
NATURA 2000:SKUEV0210 Stinská, SKCHVU002 Bukovské vrchy
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo -  bukové kvetnaté lesy

Výmera:13.34 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

stinska-3338
stinska-3338
stinska-3340
stinska-3347
stinska-3350
stinska-3354
stinska-3357
stinska-3377

Lokalita sa nachádza blízko štátnej hranice s Ukrajinou na severozápadných svahoch vrchu Stinská (1093 m.n.m.). Zachoval sa tu pralesový zvyšok rovnorodých bukových lesov, len ojedinele sa vyskytuje aj javor horský.  Rozpätie nadmorských výšok na lokalite sa pohybuje od 970 do 1030 m n.m. Pre lokalitu je typické to, že sa nachádza v prechodnej zóne Východných a Západných Karpát a čo sa prejavuje najmä na flóre, kde sú zastúpené aj  vychodokarpatské endemity.   Zaujímavosťou je, že v blízkosti horného okraja lokality možno v teréne stále dobre identifikovať stopy po zákopoch z prvej svetovej vojny.   Lokalita susedí s horskými lúkami (v súčasnosti už neudržiavanými), takže nemožno vylúčiť, že tu bol v minulosti aj určitý vplyv pastierstva. Celá lokalita je súčasťou NPR Stinská, ktorá bola vyhlásená v roku 1986 a platí tu 5. stupeň ochrany. Cez lokalitu neprechádza žiadny turistický chodník. Do jej blízkosti sa však dá dostať po lesnej ceste.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov