-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Kalinovec

Orografický celok:Bukovské vrchy
Okres:Snina
Katastrálne územie:Topoľa
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Poloniny
NATURA 2000:SKUEV0229 Beskyd, SKCHVU002 Bukovské vrchy
Typy biotopov:

Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Výmera:11.69 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

kalinovec-1503
kalinovec-1503
kalinovec-1504
kalinovec-1507
kalinovec-1515
kalinovec-1526
kalinovec-1527
kalinovec-1538

Tento zvyšok pralesa sa zachoval neďaleko obce Runina na strmom svahu nad riečkou Ulička v rozpätí nadmorských výšok 450 – 660 m n.m.. Ide o veľmi peknú ukážku typického rovnorodého bukového pralesa. Niektoré buky tu dosahujú naozaj mohutné rozmery (na lokalite boli napríklad zaznamenané tieto obvody kmeňov: 431, 376, 344 cm). Z ostatných drevín sa na lokalite vyskytuje len ojedinele javor mliečny a jaseň štíhly. Zachovanie tohto zvyšku pralesa do budúcnosti je veľmi ohrozené. Lesy v okolí lokality boli už v minulosti rozpracované ťažbou, cez lokalitu bola vybudovaná lesná cesta. Dokonca aj priamo na lokalite je vyznačená ťažba, ktorá nebola ešte realizovaná.

Územie patrí do 3. stupňa ochrany v rámci NP Poloniny, čo však nepostačuje na jeho ochranu a na lokalite sa môže v zmysle zákona o lesoch  plánovať a realizovať ťažba. Cez územie neprechádza žiadny turistický chodník.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov