-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Veľký Javorník

Orografický celok:Javorníky
Okres:Považská Bystrica
Katastrálne územie:Papradno
Ochrana:2. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Javorníky
NATURA 2000:SKUEV0642 Javornícky hrebeň
Typy biotopov:

Ls5.1 - Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Výmera:7.09 ha
Vlastníctvo:neštátne - združenie vlastníkov

Popis pralesového zvyšku

Foto © Pavol Polák

Pralesový zvyšok pod vrcholom najvyššieho vrchu Javorníkov (Veľký Javorník 1019 m n.m.). Je to jediný identifikovaný prales na slovenskej strane tohto pohoria. Pralesový zvyšok sa nachádza na juhozápadne orientovanom svahu. Pomerne zachovalé lesy sa vyskytujú aj v okolí, ale vyššie polohy sú zvyčajne ovplyvnené bývalou pastvou a nižšie a okolité lesy zase zvyčajne pomiestnou ťažbou, prípadne vnášaním stanovištne nepôvodných drevín do prirodzenej skladby bukových a bukovo-jedľových lesov, ktoré sú kľúčovým biotopom týchto polôh a aj tohto pralesového zvyšku.

Rovnomenná rezervácia zriadená v roku 1967 je vzdialená približne 1km od tohto zvyšku a bývalými ľudskými aktivitami je oveľa viac ovplyvnená ako tento zvyšok.

Približne 150m od vrchného okraja pralesového zvyšku po hrebeni prechádzajú viaceré turisticky značené chodníky. Pralesový zvyšok je pomerne ľahko dostupný aj od Papradna alebo od sedla Butorky.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov