-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Príboj

Orografický celok:Zvolenská kotlina
Okres:Banská Bystrica
Katastrálne územie:Slovenská Ľupča, Banská Bystrica
Ochrana:5. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:ochranné pásmo Národného parku Nízke Tatry
NATURA 2000:SKUEV 0062 Príboj
Typy biotopov:

Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské
Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy

Výmera:5.37 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Foto © Marián Jasík

Najstaršie chránené územie na Slovensku nepretržite chránené už od roku 1895. Dominujú tu duby - zimný a cerový, menej početnú spoločnosť im robia hrab a buk. Ostatné dreviny tu zazrieme iba zriedkavo (lipa malolistá, čerešňa vtáčia, javor poľný, jarabina brekyňa). Prirodzene tu rastie aj jedľa biela. Bohato je vyvinuté krovité poschodie, nápadné najmä na jar v čase kvitnutia drieňa, ktorý sfarbí celú stráň na žlto. Okraje územia boli ovplyvnené túlavou ťažbou dreva a prienikom agátu. Územie je prístupné po exkurznom chodníku.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov