-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Pod Ostredkom

Orografický celok:Malá Fatra
Okres:Martin
Katastrálne územie:Súčany, Turany
Ochrana:3. stupeň ochrany - NP Malá Fatra
Príslušnosť k VCHÚ:NP Malá Fatra
NATURA 2000:SKUEV0252 Malá Fatra, SKCHVU013 Malá Fatra
Typy biotopov:

Ls 9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
Ls5.1 - Bukové a bukovo-jedľové kvetnaté lesy
Ls5.2 - Kyslomilné bukové horské lesy

Výmera:26.15 ha
Vlastníctvo:neštátne - spoločenstvenné

Popis pralesového zvyšku

pod_ostredkom-3913
pod_ostredkom-3913
pod_ostredkom-3924
pod_ostredkom-3953
pod_ostredkom-3964
pod_ostredkom-3995
pod_ostredkom-4001
pod_ostredkom-4007

Lokalita sa nachádza v Malej Fatre po oboch stranách  hrebeňa vybiehajúcom z Meškalky (1535 m n.m.) v blízkosti kóty Ostredok (1370 m n.m.). Lokalita sa skladá s troch samostatných častí, z ktorých jedna je  na východnej strane a dve na západnej strane hrebeňa. Dve vyššie položené (1180 – 1340 m n.m.) časti sú peknými ukážkami prechodu kyslomilných bukových lesov do smrekových lesov čučoriedkových. V nižšie položenej (1150 – 1180 m n.m.) časti sa zachovali prírodné rovnorodé bukové lesy s prímesou javora horského.

Vyššie položené časti boli v minulosti čiastočne ovplyvnené pasením (neďaleko lokalít sa nachádzal salaš. Pomedzi lokality prechádza modro značený turistický chodník zo sučian na Malý Kriváň.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov