-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Šturec

Orografický celok:Veľká Fatra
Okres:Banská Bystrica
Katastrálne územie:Motyčky
Ochrana:2. stupeň ochrany - OP NP Veľká Fatra
Príslušnosť k VCHÚ:
NATURA 2000:SKUEV0198 Zvolen, SKCHVU033 Veľká Fatra
Typy biotopov:

Ls 5.4 Vápnomilné bukové lesy
Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy

Výmera:15.85 ha
Vlastníctvo:štátne, v správe Lesy SR, š.p., OZ Slovenská Ľupča

Popis pralesového zvyšku

muran-6439

muran-6439
muran-6467
muran-6474
muran-6512
muran-6561

Lokalita sa nachádza na strmom juhozápadnom svahu Muráňa (1071 m n.m.) nad obcou Motyčky. Pralesový zvyšok tvoria hlavne vápnomilné bučiny, ktoré úžľabinách s bohatšou humusovou vrstvou prechádzajú do jedľovo-bukových a na sutinách do lipovo-javorových sutinových lesov.  Hlavné dreviny tvorí buk, jedľa, smrek a primiešaný je javor horský. Ojedinele sa vyskytuje aj borovica lesná,  jarabina vtáčia, jarabina mukyňová a tis. Viditeľné znaky ľudskej činnosti (staré pne) sa nachádzajú len na okraji lokality. Lokalita je dosť neprístupná pre obhospodarovanie, lebo pod ňou prechádza štátna cesta E77 s opornými múrmi, čo trochu paradoxne zabezpečuje ochranu tohto pralesového zvyšku.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov