-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Kučalach

Orografický celok:Veporské vrchy
Okres:Rimavská Sobota
Katastrálne územie:Tisovec
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:Národný park Muránska planina
NATURA 2000:SKUEV 0225 Muránska planina
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Výmera:9.47 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Foto © Marián Jasík

Jedľové bučiny s priemerným vekom takmer 170 rokov, s prirodzenou drevinovou skladbou, porastovou štruktúrou a typickými znakmi pralesa. V minulosti ovplyvnené výnimočne realizovanou ťažbou dreva. Podľa vyjadrenia viacerých znalcov územia ide o najzachovalejšiu jedľo-bučinu v Národnom parku Muránska planina. Popri dominantnom buku sa výrazne uplatňuje aj jedľa, v menšej miere sú zastúpené aj javor horský a smrek, ďalšie dreviny sa vyskytujú len výnimočne (jaseň, lipa veľkolistá, breza bradavičnatá). V blízkosti lokality v sedle pod Kučalachom rastú buky výnimočných rozmerov (maximálny obvod kmeňa 470 cm).


< Späť na zoznam pralesových zvyškov