-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Nozdrica

Orografický celok:Bukovské vrchy
Okres:Snina
Katastrálne územie:Runina
Ochrana:5. stupeň ochrany - NPR Jarabá skala
Príslušnosť k VCHÚ:NP Poloniny
NATURA 2000:SKUEV0229 Beskýd, SKCHVU002 Bukovské vrchy
Typy biotopov:

Ls5.1 - Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy

Výmera:13.78 ha
Vlastníctvo:súkromné

Popis pralesového zvyšku

nozdrica-4150
nozdrica-4150
nozdrica-4151
nozdrica-4157

Lokalita sa nachádza na strmom svahu pod hlavným hrebeňom Polonín medzi Ďurkovcom (1188 m n.m.) a Pľašou (1162 m n.m.). Zachovala sa tu pekná ukážka prírodných rovnorodých bukových lesov, ktoré vo vyšších častiach prechádzajú do javorovo-bukových horských lesov. Rozpätie nadmorských výšok na lokalite sa pohybuje od 800 m do 990 m. Nachádzajú sa tu viaceré prameniská.Pralesový zvyšok sa nachádza neďaleko pralesa Riaba skala a je súčasťou NPR Jarabá skala.

Cez lokalitu neprechádza žiadny značený turistický chodník.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov