-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Rokoš

Orografický celok:Strážovské vrchy
Okres:Prievidza, Bánovce nad Bebravou
Katastrálne územie:Nitrianske Rudno, Uhrovské Podhradie, Diviaky nad Nitricou
Ochrana:5. stupeň ochrany - NPR Rokoš
Príslušnosť k VCHÚ:
NATURA 2000:SKUEV0128 - Rokoš
Typy biotopov:

Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls 5.4 Vápnomilné bukové lesy

Výmera:9.04 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

rokos-4480
rokos-4480
rokos-4499
rokos-4506
rokos-4510

Lokalita sa nachádza na strmom bralnatom svahu pod vrcholom Rokoša (1010 m n.m.). Zachovala sa tu pekná ukážka prírodných bukových lesov. Z drevín sa popri buku uplatňuje aj javor horský, ojedinele aj jaseň štíhly a jarabina mukyňová. Lesy sú na niektorých miestach v začínajúcom štádiu rozpadu. Blízkosti hraníc lokality prechádzajú červeno a žlto značený turistický chodník, ktoré sa stretávajú v sedle Rokoš.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov