-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Ostredok

Orografický celok:Veľká Fatra
Okres:Martin
Katastrálne územie:Blatnica
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:Národný park Veľká Fatra
NATURA 2000:SKUEV 0238 Veľká Fatra
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy
Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy

Výmera:19.5 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Foto © Marián Jasík

Zachovalá ukážka jedľovo-bukových a javorovo-bukových horských lesov na južných svahoch masívu Ostredka v závere doliny Dolné Veterné. Tvorí ich hlavne buk, hojnú prímes tvorí javor horský, zriedkavo ich dopĺňajú jedľa, jaseň a brest horský. Predpokladá sa výraznejšie ovplyvnenie okrajov lokality pastvou dobytka v dávnejšej minulosti. Ovplyvnenie lavínami má svoju príčinu v odlesnení rozsiahlych plôch v masíve Ostredka. Porasty majú prirodzené drevinové zloženie aj štruktúru s primeraným množstvom odumretého dreva v rôznych štádiách rozkladu a stromami blízko fyzického veku.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov