-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Kojšova hoľa

Orografický celok:Volovské vrchy
Okres:Gelnica
Katastrálne územie:Kojšov
Ochrana:1. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:-
NATURA 2000:-
Typy biotopov:

Ls5.1 - Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls5.2 - Kyslomilné bukové lesy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy

Výmera:15.01 ha
Vlastníctvo:neštátne - obecné

Popis pralesového zvyšku

Lokalita sa nachádza na severnom svahu Kojšovskej hole (1246 m n.m.). Nacházda sa tu veľmi pekný pralesovitý zvyšok živných a kyslomilných jedľobučín v 5 a 6. lvs. Z drevín sa popri buku vyskytuje hlavne jedľa biela, smrek, javor horský, ojedinele aj jaseň štíhly, brest horský, javor mliečny a jarabina vtáčia.  Lokalita nie je chránená a platí tu 1. stupeň ochrany. Vzhľadom na to, že je to jeden z mála zachovalých fragmentov prírodných lesov vo Volovských vrchoch, lokalita by si zaslúžila okamžitú ochranu. Cez lokalitu neprechádza značený turistický chodník.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov