-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Čergovský Minčol

Orografický celok:Čergov
Okres:Bardejov
Katastrálne územie:Livovská Huta
Ochrana:5. st. ochrany, NPR Čergovský Minčol
Príslušnosť k VCHÚ:-
NATURA 2000:SKUEV0331 - Čergovský Minčol
Typy biotopov:

Ls5.1 - Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Výmera:11.22 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Lokalitu tvoria dva samostatné pralesové časti nachádzajúce sa v pohorí Čergov  na severovýchodných svahoch Čergovského Minčolu (1 157 m n. m.), v nadmorskej výške 900 – 1 070 m n. m. Prvá časť je prameniskom potoka Soliská a druhá prameniskom Krížovského potoka. Celá výmera týchto lesov patrí do biotopu bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy. Obe časti sa vyznačujú vrstevnatou štruktúrou, jedincami blízko fyzického veku a je v nich aj množstvo odumretého dreva. V súčasnosti okrem prepíleného lesníckeho chodníka, nie sú na lokalite viditeľné známky po  ľudskej činnosti, ale je predpoklad ovplyvnenia človekom v dávnej minulosti, keďže veľká časť lesov na Minčole bola premenená  na pasienky, či kosné lúky a v blízka huta spotrebovávala veľké množstvo bukového dreva.  Oba polygóny sú súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Čergovký Minčol (rezervácia vyhlásená od roku 1986 na výmere 171ha). Turistická červená značka medzi Malým Minčolom a Minčolom prechádza pomedzi polygóny, avšak nie časťami kde sú pralesové zvyšky.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov