-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Trstený žľab

Orografický celok:Západné Tatry
Okres:Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie:Pribylina
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:TANAP
NATURA 2000:SKUEV0307 Tatry
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové

Výmera:21.8 ha
Vlastníctvo:spoločenstevné

Popis lokality

Lokalita sa nachádza v Západných Tatrách v časti nazývanej Trstený žľab. Porasty pralesovitého charakteru sa zachovali len v úzkom pásme medzi časťami ovplyvnenými pastvou a lesmi, kde prebiehala intenzívna ťažba, a to v nadmorskej výške od 1350 do takmer 1 540 m. Z biotopov sa tu vyskytujú smrekové lesy čučoriedkové, kde dominuje smrek s prímesou jarabiny a smrekovca. Prales je aj so širokým okolím súčasťou  územia európskeho významu SKUEV0307 Tatry a Tatranského národného parku. Vhodné biotopy tu nachádza tetrov hlucháň, ďatle a malé sovy - kuvičok vrabčí a pôtik kapcavý.

Cez prales ani jeho okrajom neprechádza žiadna turistická značkovaná trasa. Známky po ľudskej činnosti nie sú na ploche viditeľné. Vyššie zastúpenie tráv a hniloba stromov (poškodenie koreňových nábehov) na okraji lokality môžu indikovať ovplyvnenie pastvou v dávnej minulosti. Pravdepodobne tu tiež dochádzalo k selektívnej ťažbe stromov malej intenzity, čo by mohol naznačovať najmä menší počet hrubých odumretých stromov vo vyššom štádiu rozkladu, a pomiestne aj zmenená štruktúra lesa, najmä v blízkosti chatky, ktorá sa nachádza tesne nad hranicou lesa a v minulosti slúžila ako salaš.


< Späť na zoznam pralesov