-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Považský Inovec

Orografický celok:Považský Inovec
Okres:Trenčín
Katastrálne územie:Selec
Ochrana:5. stupeň ochrany - NPR Považský Inovec
Príslušnosť k VCHÚ:
NATURA 2000:
Typy biotopov:

Ls4 Lipovo - javorové sutinové lesy
Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy

Výmera:25.76 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

povazsky_inovec (1)
povazsky_inovec (1)
povazsky_inovec (2)
povazsky_inovec (3)
povazsky_inovec (4)
povazsky_inovec (5)
povazsky_inovec (6)

Lokalita zaberá najvyššie položené časti Považského Inovca na území  PR Považský Inovec, cca 3,5 km juhovýchodne od obce Selec v nadmorskej výške približne od 680 do 1 000 m. Bukový prales pokrýva západne orientované svahy kóty Považský Inovec (1 041,6 m n.m.). Rôznorodosť terénnych tvarov  podmienil bohaté zastúpenie rastlinných a živočíšnych druhov. Z lesných typov biotopov sú tu zastúpené predovšetkým lipovo-javorové sutinové lesy,  viažuce sa na sutinové a skeletnaté plochy v dolinkách, a kyslomilné bukové lesy, obsadzujúce naopak hrebienky. Tretím typom biotopu sú bukové a jedľovo – bukové kvetnaté lesy. Určujúcou drevinou je buk, na sutinách s prímesou javora horského a mliečneho a jaseňa štíhleho, na hrebienkoch zas duba zimného. Na lokalite sa vyskytuje dostatok odumretého dreva v rôznom stupni rozkladu a hrubé stromy, najmä buka (obvod až 380 cm). Najzachovalejšie lesné spoločenstvá sa nachádzajú v centrálnej časti mapovanej lokality, kde nie sú badateľné stopy po ľudskej činnosti a porasty majú pralesovitý charakter, aj keď v dávnej minulosti takmer s istotou došlo k ich ovplyvneniu ťažbou dreva. Lokalita je chránená od roku 1988 na výmere 26 ha. Okrajom lokality prechádza značkovaná turistická trasa vedúca hrebeňom Považského Inovca.


< Späť na zoznam pralesov