-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Ráztocká hoľa

Orografický celok:Ďumbierske Tatry
Okres:Brezno
Katastrálne územie:Jasenie
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Nízke Tatry
NATURA 2000:SKUEV0302 Ďumbierske Nízke Tatry
Typy biotopov:

Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné
Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy

Výmera:67.08 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

razrocka_hola_sever (1)

razrocka_hola_sever (1)
razrocka_hola_sever (10)
razrocka_hola_sever (11)
razrocka_hola_sever (12)
razrocka_hola_sever (2)
razrocka_hola_sever (3)
razrocka_hola_sever (4)
razrocka_hola_sever (5)
razrocka_hola_sever (6)
razrocka_hola_sever (7)
razrocka_hola_sever (8)
razrocka_hola_sever (9)

Na severných svahoch kóty Ráztocká  hoľa (1 565 m n.m.) - bočného hrebeňa Nízkych Tatier pod sekundárne vytvorenou hornou hranicou lesa sa v nadmorských výškach od 1 140 do 1490 m nachádza približne 2 km dlhý súvislý pás smrečín pralesovitého charakteru. Dominuje v nich smrek (smrekové lesy čučoriedkové, smrekové lesy vysokobylinné), len v  niekoľkých častiach, hlavne na západnom okraji prevláda buk (javorovo-bukové horské lesy). V porastoch sa najmä na hornej hranici lesa vyskytuje aj jarabina vtáčia a v podraste i javor horský. Smrekové porasty sú výrazne rozvoľnené s výrazne vyvinutým machovým a bylinným poschodím a špecifickou mikroklímou (severná expozícia a množstvo pramenísk). Súvislý les rozdeľujú na viacerých miestach prirodzené lavinózne žľaby. Bučiny v západnej časti sú zatiaľ menej výškovo diferencované. Lokalita poskytuje vhodné podmienky pre výskyt vzácnejších druhov fauny (kurovité, sovy, veľké šelmy...).

Lokalita je súčasťou Národného parku Nízke Tatry a SKUEV0302 Ďumbierske Nízke Tatry. Územím neprechádza žiadna turistická značkovaná trasa. Ide o  ovplyvnený prales z  dôvodu narušenia územia pastvou v minulosti a menšieho množstva odumretého dreva. V minulosti bolo toto územie navrhované za prírodnú rezerváciu.


< Späť na zoznam pralesov