-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Kláštorná hora

Orografický celok:Pieniny
Okres:Kežmarok
Katastrálne územie:Červený Kláštor
Ochrana:5. stupeň ochrany – A zóna Pieninského národného parku
Príslušnosť k VCHÚ:Pieninský národný park
NATURA 2000:SKUEV0337 Pieniny
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls4 Lipovo - javorové sutinové lesy
Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy

Výmera:35.95 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Foto © Marián Jasík

Lokalita sa nachádza v západnej časti Centrálnych Pienin oproti dominante celého územia Trom Korunám. Hrebeň Kláštornej hory vystupuje do výšky 657 m. n. m. a tvorí vstupnú bránu do krasového územia Prielomu Dunajca. V minulosti bola táto lokalita súčasťou NPR Prielom Dunajca. V prevažnej časti porastov má dominantné zastúpenie jedľa, menej buk, lipa malolistá, lipa veľkolistá. Najhrubšie jedle na lokalite dosahujú obvodu v prsnej výške 355 cm, najhrubší zaznamenaný buk má obvod 328 cm, javor horský 210 cm. V Kláštornej hore v pralese o výmere cca 30 ha môžeme nájsť tri typy lesných biotopov. Na severnej strane najväčšie plochy pokrývajú lipovo-javorové sutinové lesy striedajúce sa s bukovo a jedľovo-bukovými kvetnatými lesmi. Na hrebeni sa vyskytuje tretí typ lesa – vápnomilné bučiny. Porasty v Kláštornej hore majú priemerný vek približne 150 rokov, avšak vďaka sklonu a podkladu neumožňujúcemu hospodárske zásahy, sa tu zachováva prirodzené druhové zloženie. Aj napriek masovo navštevovanému náučnému chodníku  Prielomom Dunajca, v Kláštornej hore žije rys ostrovid, hniezdi orol skalný, možno tu zazrieť ďubníka trojprstého a sovy. Flóra sa mení v závislosti od typu biotopu. V súčasnosti sa Kláštorná hora nachádza v A-zóne národného parku. Zároveň je územím európskeho významu SKUEV0337 Pieniny. V dávnejšej minulosti boli tunajšie lesy ovplyvnené ťažbou jednotlivých stromov. Okrajom pralesa prechádza náučný chodník Prielom Dunajca.


< Späť na zoznam pralesov