-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Kosodrevina

Orografický celok:Nízke Tatry
Okres:Brezno
Katastrálne územie:Horná Lehota
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Nízke Tatry
NATURA 2000:
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné
Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy

Výmera:31.53 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Na južnom svahu Chopku (2 023,6 m n.m.) sa vo výške 1 190 až 1 460 m n.m.  medzi dvomi  zjazdovkami zachoval zhruba 33 hektárový smrekový prales. Reprezentujú ho dva typy zonálnych smrečín  - smrekové lesy čučoriedkové, v menšej miere aj smrekové lesy vysokobylinné. Popri výrazne dominantnom smreku tu hojnejšie rastie iba jarabina vtáčia. Iba malú enklávu na južnom okraji pokrývajú lipovo-javorové sutinové lesy. Malé enklávy jedľovo-smrekových lesov boli, žiaľ, v posledných rokoch vyťažené. Vetrový polom z novembra 2004 a následné výrazné zvýšenie populačnej hustoty podkôrneho hmyzu spustili proces výrazného rozpadu smrekových lesov spojený s dynamickou obnovou týchto plôch. Prevažná časť smrekov v tejto lokalite odumrela v rokoch 2011-2012.

V pralese je založených viacero trvalých výskumných plôch, pričom výskum tu prebieha kontinuálne už od r. 1976. Cez lokality neprechádza žiadna značkovaná turistická trasa. Veľký potenciál je ukrytý v prepojení dynamicky sa rozvíjajúcich zimných rekreačných aktivít so zážitkovým, poznávacím a tzv. „katastrofickým“ turizmom v mimo zimnom období. Lokalita nie je  osobitne chránená, je iba súčasťou Národného parku Nízke Tatry. FSC Slovensko spracovalo projekt na vyhlásenie prírodnej rezervácie v tejto lokalite, pričom ťažba dreva a ostatné lesnícke činnosti sú na jej území zakázané až do jej vyhlásenia.


< Späť na zoznam pralesov