-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Klzký vrch

Orografický celok:Kremnické vrchy
Okres:Zvolen
Katastrálne územie:Železná Breznica
Ochrana:1. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:
NATURA 2000:
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy
Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské

Výmera:25.37 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Zachovalé lipovo-javorové sutinové lesy vyvinuté na rozsiahlych sutinách Klzkého vrchu. Porasty majú veľmi pestré drevinové zloženie - na ich výstavbe sa podieľajú buk, jedľa, javory horský a mliečny, jaseň, primiešané sú hrab, dub zimný, čerešňa vtáčia, lipa malolistá. Porasty sú otvorené, miestami prechádzajú do otvorených sutín a skál. Mozaiku lesnej pokrývky dopĺňajú jedľovo-bukové lesy s prirodzenou štruktúrou a drevinovým zložením na západne a juhozápadne orientovaných svahoch Klzkého vrchu (804 m n. m.), ktoré na výraznom hrebienku na južnej expozícii prechádzajúce do dubovo-hrabových lesov. Vetrové disturbancie na malých plochách sú príčinou dynamickej obnovy lesa. Výnimočnosť lokality spočíva v tom, že na relatívne malom území sú zastúpené dobre vyvinuté  3 typy lesných biotopov s charakterom pralesa, čo je v týchto nadmorských výškach raritné. Lokalita leží v južnej časti Kremnických vrchov v nadmorskej výške 590 až 750 m a nie je verejnosti prístupná, aj keď v blízkosti dolinou Čiernej vody prechádza značkovaná turistická trasa.


< Späť na zoznam pralesov