-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Smrekovica prísne chránená

Dlhoročné úsilie o účinnú ochranu Smrekovice konečne slávi úspech. Dňa 15. mája 2012 nadobudla účinnosť vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline o vyhlásení prírodnej rezervácie Smrekovica. Pod prísnu ochranu sa tak na výmere 235 ha dostanú prirodzené smrekové lesy, ktoré majú na časti plochy pralesovitý charakter a sú domovom  pre viaceré vzácne druhy rastlín a živočíchov.

Popri bežnejších druhoch živočíchov tu môžeme vidieť aj niektoré z tých vzácnejších ako napr. dve pralesné sovy – kuvička vrabčieho a pôtika kapcavého, ďubníka trojprstého či tesára čierneho. Najväčší význam má však toto územie pre prežitie tetrova hlucháňa. V širšom priestore navrhovanej prírodnej rezervácie žije jedna z posledných životaschopných populácií tohto druhu vo Veľkej Fatre.“ hovorí Ing. Marián Jasík, člen projektového tímu FSC Slovensko.

Pohlad na Smrekovicu z Kolkarne

Pohľad na vrcholovú časť Smrekovice z Jánošíkovej Kolkárne, foto: P. Polák

Projekt ochrany prírodnej rezervácie vypracovalo v roku 2010 FSC Slovensko. Prírodná rezervácia Smrekovica leží v Národnom parku Veľká Fatra severozápadne od obce Liptovská Osada. Predmetom ochrany sú predovšetkým veľmi zachovalé prirodzené smrekové lesy.  Tie sú vo Veľkej Fatre v súčasnosti mimoriadne vzácne. Vyskytovali sa iba v najvyšších polohách pohoria. Najmä počas valašskej kolonizácie boli systematicky ničené a premieňané na pasienky. Za obeť tak padlo takmer 95% prirodzených smrekových lesov Veľkej Fatry. Širšia oblasť Smrekovice je v rámci národného parku územím, kde sa zachovalo najviac takýchto lesov. Časť z nich je už prísne chránená v Národnej prírodnej rezervácií Jánošíková kolkáreň. Novo vyhlásená prírodná rezervácia zaberá vrcholovú oblasť v okolí kóty Smrekovica.

Hranice PR Smrekovica

Hranica Prírodnej rezervácie Smrekovica (červená čiara), hranica ochranného pásma (fialová čiara)

„Územie Smrekovice si vďaka svojim prírodným hodnotám zaslúžilo, aby bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhlasovanie takýchto cenných území za prísne chránené je naďalej potrebné, hlavne z dôvodu zachovania pralesových ekosystémov, poskytujúcich životné prostredie pre mnohé druhy vzácnych rastlín a živočíchov a ktoré  dnes už žiaľ vo veľkej miere ustupujú civilizácií“ uviedol Mgr. Peter Vantara, riaditeľ Správy národného parku Veľká Fatra.

Pralesy zaberajú menej ako 0,5 % lesov Slovenska. Väčšina pralesov je už chránená v prírodných rezerváciách, viaceré z nich však ešte nemajú primeranú ochranu. „Vyhlásenie prírodnej rezervácie Smrekovica je príspevkom k ochrane pralesov na Slovensku. Veríme, že ministerstvo životného prostredia podporí účinnú ochranu všetkých slovenských pralesov“ hovorí Ing. Juraj Vysoký, výkonný riaditeľ FSC Slovensko

Vyhláška KÚŽP Žilina č.1/2012, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Smrekovica a jej ochranné pásmo