-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Pralesy v Krásach Slovenska

Na základe spolupráce s vydavateľstvom DAJAMA začal časopis Krásy Slovenska zverejňovať seriál o pralesoch Slovenska. Cieľom seriálu je populárnou formou predstaviť a spropagovať lokality pralesov, ktoré sa nám tu ešte zachvali. Poukázať na ich mimoriadny význam a potrebu ich ochrany. V májovo-júnovom dvojčísle vyšiel úvodný článok, v ktorom je vysvetlený pojem "prales" a sú v ňom zosumarizované výsledky mapovania pralesov na Slovensku. V nasledújúcich článkoch budú širšej verejnosti podrobnejšie predstavené jednotlivé lokality pralesov podľa národných parkov a chránených krajinných oblastí.

Úvodný článok si možete v elektronickej forme stiahnúť tu.

Časopis Krásy Slovenska je venovaný prírodným krásam a zaujímavostiam Slovenska, turistike, cestovnému ruchu, horolezectvu, jaskyniarstvu, ochrane prírody a tradíciám a vychádza 6x mesačne. Objednať si ho môžete na www.dajama.sk .